You are here  »  Workshop - Hội thảo  »  Topics - Đề tài  »  2009-04 Giao Duc Ca Dao Tuc Ngu      Sunday, August 02, 2015      Register      Login
People OnlinePeople Online:
VisitorsVisitors:1
MembersMembers:0
TotalTotal:1

Online NowOnline Now:
Topics

Đề mục thảo luận:


Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content
 

Đề mục thảo luận:

 
December 2010
 
November 2010
 
October 2010
 
September 2010
 
August 2010
 
July 2010
 
June 2010
 
May 2010
 
April 2010
 
March 2010
 
February 2010
 
January 2010
 
December 2009
 
November 2009
 
October 2009
 
September 2009
 
August 2009
 
July 2009
 
June 2009
 
May 2009
 
April 2009
 
2008 and before
 

Cơ quan điều hành: Boys and Girls Club
Chương trình Parents Together
Góc vườn hạnh phúc gia đình
Diễn Đàn của các bậc cha mẹ về cách nuôi dạy con trong tuổi thiếu niên
 April 01, 2009
Phụ trách : Joanna Dương
Tel: 604-306-3526
E-mail:Joannaduong@shaw.ca

Chương trình Parents Together dành cho Cha Mẹ, hàng tuần từ 11am mỗi sáng thứ Bảy tại Collingwood Neighbourhood House, số 5288, Joyce Street, có tư vấn cho nhóm và cá nhân. Xin liên lạc Joanna hay Kim Đặng ở số 604-761-7438.

Đề mục thảo luận
Giáo dục con qua ca dao tục ngữ

Xin cảm ơn các bậc cha mẹ đã sưu tầm và gởi đến chúng tôi những câu ca dao, tục ngữ và những lời nói ý nghĩa về việc giáo dục con cái xưa và nay, để suy gẩm, so sánh, tham khảo và chọn lựa áp dụng nếu thích hợp.

Đóng góp của quý cha mẹ trong nhóm Parents Together:

Đăng: Dạy con chọn bạn “Gần mực thì đen, Gần đèn thì sáng”.

Hằng: Dạy con đoàn kết “ Một cây làm chẵng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Hường: Dạy con trọng Thầy “Không thầy đố mầy làm nên”.

Vải: Dạy con biết vâng lời “Cá không ăn muối cá ươn. Con cải cha mẹ trăm đường con hư”.

Hoa: Cha mẹ trọng thầy giáo của con “Muốn con hay chử, phải yêu mến thầy”.

Vinh: Dạy con cư xử “Ăn trông nồi, Ngồi trông hướng”.

Mười: Dạy con biết vâng lời “Con ơi muốn nên thân người, Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha”.

Quy:  Dạy con lo ăn học “Ăn vóc học hay”.

Quỳnh: Dạy con hiếu thảo “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chử hiếu mới là đạo con.”.

Hòa: Dạy con biết thương yêu nhau “ Anh em như thể tay chân. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.”

So: Dạy con chăm học “ Rừng nhu bể thánh khôn dò. Nhỏ mà không học lớn mò sao ra”.

Bình: Tấm lòng cha mẹ “Sinh con, ai nỡ sinh lòng, Sinh con ai chẳng vun trồng cho con”.

Lan: Công lao và trách nhiệm của cha mẹ “Mẹ dậy thì con khéo, Bố dậy thì con khôn”.

Chiến: Cách dạy con “Dậy con từ thủa còn thơ”.

Thanh: Nhắc nhở trách nhiệm cha mẹ “Con hư, bởi tại cha dong”.

Vinh: Ảnh hưởng của cha mẹ “Mẹ đánh một trăm, Không bằng cha hăm một tiếng.”


Nhận được qua điện thư

Liên Anh:
Trứng rồng lại nở ra rồng,
Hạt thông lại nở cây thông rườm rà.
Có cha mới sinh ra ta,
Làm ăn thời bởi mẹ cha vun trồng.
Khôn ngoan nhờ ấm cha ông,
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ.
Ðạo làm con chớ hững hờ,
Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm
".

Mai: Tuyên Ngôn Giáo Dục Công Giáo đã nhận định rằng:
"Vì là nguồn truyền sự sống cho con cái, cha mẹ có bổn phận hết sức quan trọng là giáo dục chúng, vì thế, họ được coi là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của chúng. Vai trò giáo dục này quan trọng đến nỗi thiếu sót thì khó lòng bổ khuyết được" (GD 3)

Thùy Dung:  “Khổng Tử đã dậy:
Kế một năm là trồng lúa,
kế mười năm là trồng cây,
kế trăm năm là trồng người
".

Hải: Câu sách Huấn Ca bảo rằng:
Cả kho tàng của thế giới cũng không quí bằng có một người con được giáo dục tốt”.

An: “Trên trời có cái cầu vồng,
Kẻ chợ cầu Muống, cửa đông cầu Rền.
Vua trên đền, cầu vòng cầu bạc,
Các lái buôn cầu nước cầu non.
Ðôi ta cầu của cầu con:
Con đẹp giống mẹ, con giòn giống cha.
Con gái dệt cửi trong nhà,
Con trai đi học đỗ ba khoa liền.
Con lớn thi đỗ trạng nguyên,
Hai con tiến sĩ đỗ liền cả ba.
Vinh qui bái tổ về nhà,
Bõ công đèn sách mẹ cha nuôi thầy
.”

Phước: “Giáo dục toàn diện gồm năm lãnh vực:
1. Lãnh vực thể lý, phải dạy con ăn, nói, cười, chơi:
"Trời sinh ra đã làm người,
Hay ăn, hay nói, hay cười, hay chơi.
Khi ăn thì phải lựa mùi,
Khi nói thì phải lựa lời, chớ sai.
Khi vui, chớ có vội cười,
Nơi không lẽ phép chớ chơi làm gì!
".

2. Lãnh vực kinh tế, phải dậy con biết tính toán, tiết kiệm:
"Làm người phải biết tiện tần:
Ðồ ăn, thức mặc, có ngần thì thôi.
Những người đói rách rạc rời,
Bởi phụ của trời mà chẳng nên ăn
".

3. Lãnh vực nghề nghiệp, phải dậy con biết chuyên cần làm ăn trong nghề nghiệp của mình:
"Trăm năm như cõi trời chung,
Trăm nghề cũng phải có công mới thành.
Cứ trong gia nghiệp nhà mình,
Ngày đêm xem sóc giữ gìn làm ăn.
Chữ rằng tiểu phú do cần,
Còn như đại phú, là phần do thiên.
Ðừng trễ nải, chớ ghét ghen.
Còn như lộc nước có phen dồi dào
".

4. Lãnh vực luân lý xã hội, phải dậy con biết cương thường:
"Làm người phải biết cương thường,
Xem trong ngũ đẳng, quân cương ở đầu.
Thờ cha, kính mẹ trước sau,
Anh em hòa thuận, mới hầu làm nên.
Vợ chồng đạo nghĩa cho bền,
Bạn bè cho thực, dưới trên đúng thường
.


Xin chân thành biết ơn quý cha mẹ đã đóng góp bằng lời và điện thư. Xin quý vị tiếp tục chia xẽ kinh nghiệm vui buồn, thành công thất bại trong việc nuôi dạy con qua e-mail joannaduong@shaw.ca

 

 

Privacy Statement      Terms Of Use      Copyright (c) 2015 ParentsTogether.net